Všechny projektové aktivity a jiné činnosti Neziskové organizace EPIC ASSISZ z.ú. byly ukončeny k 30. červnu 2022. Na této webstránce jsou informace o aktivitách a akcích k tomuto termínu.
All project activities and other activities of the Non-Profit Organization EPIC Slovakia were completed by July 31, 2022. This website contains the information on activities and events as of this date.